Omtrent die LOST-Model

Omtrent die LOST-Model


LOST-Model is 'n saamgestelde verhoudingsmodel wat beskrywende inligting in die verskillende verhoudingsareas van jou menswees bevorder, naamlik:

  • jy as individu
  • jou huwelik
  • jou ouer/kind verhouding
  • jou vriendskappe
  • en werkomgewing

Die LOST-Model vergemaklik uitdagings wat jy tans beleef met verhoudings in hierdie areas deur jou toe te rus met die nodige emosionele gereedskap.

Elke individu het een of ander tyd emosionele skade opgedoen, en as gevolg daarvan bewustelike of onbewustelike verdedigingspatrone aangeleer. Verdedigingspatrone, soos ontkenning en blamering, vergroot ons risiko om perspektief te verkry van die voordele, nadele en langtermyn gevolg in besluitneming en daarom is dit tot ons voordeel indien ons ons emosionele DNA verstaan.

Dit is die opwinding van LOST. LOST ondersteun jou in 'n ontdekkingsreis waarin jy die eenvoud van die kompleksiteit van verhoudings ontdek.

LOST glo dat selfontdekking verandering bring en verseker jou van emosioneel onafhanklike ontwikkeling in jou persoonlike verhoudings. Selfontdekking vrywaar ons daarvan om veroordeeld te voel.

LOST ondersteun emosionele onafhanklikheid deur die verhoudingstaal van LOST-Model.  Die verhoudingstaal is gebaseer op die ritme van jou emosie met ander woorde elke aksie wat plaasvind in verhoudings aktiveer 'n gevoel van waardigheid of minderwaardigheid by ons. Daaraan koppel ons oor tyd 'n positiewe of negatiewe emosie. 'n Positiewe emosie ondersteun ons  ontwikkeling na 'n emosioneel onafhanklike karakter terwyl 'n negatiewe emosie ons emosioneel afhanklik laat van ander individue met ander woorde ons leef as emosionele slaaf van hul negatiewe opinies, kritiek en invloed.

Die LOST Model leer jou hoe om die verhoudingstaal van LOST deur 'n gebalanseerde selfwaarde te dupliseer in jou persoonlike verhoudings.

Indien jy ongesonde emosionele druk ervaar in jou persoonlike verhoudings, sal dit vir LOST 'n voorreg wees om jou te ondersteun na emosionele onafhanklikheid.
 

Hoekom die LOST Model?
 

LOST beskryf aan jou die bloudruk van jou ideale grondslagjare. Die bloudruk van jou lewe gee 'n perfekte grondslag vanwaar jy jou verhoudings kan balanseer.

Gebalanseerde verhoudingsbesluite lei tot vertroue en eenheid tussen betrokke partye en vorm die kern van ons grootste behoefte, nl. om onvoorwaardelik aan mekaar te behoort.

'n Volwasse individu met 'n emosioneel volwasse karakter, weet hoe om verskille op te los ten bate van 'n gebalanseerde verhouding.

Jy leef jou emosioneel volwasse karakter moeiteloos teenoor jou persoonlike verhoudings. Jy vertrou jou verhouding met jouself. Jy het nie mense en/of dinge nodig om jou vry en gefokus te laat voel in die lewe nie.

Emosionele onafhanklikheid is die waardevolste geskenk wat ons aan onsself kan gee!

Dit kom van binne jouself, jou eie identiteit. Die verlammende emosies van individue rondom jou, beïnvloed nie jou onafhanklike verhoudingsvisie nie, maar jou motiverende emosies beïnvloed hulle. Jy leef waardig in jou verhoudings en daarom selfversekerd. Jy leef vry van mense se negatiewe invloed, opinies en kritiek, met ander woorde, vry van emosionele gevangenisskap. Jy verstaan die onafhanklike samestelling van jou emosionele DNA as individu.

Jy het jou liggaamlike identiteit ontdek en laat nie toe dat mense jou misbruik tot bevrediging van hul eie selfsugtige begeertes nie.

Jy leef as 'n gebalanseerde individu in verhouding met jou liggaam en respekteer jouself.

Jy kan sosialiseer met 'n gebalanseerde leefstyl waarmee jy veilig voel. Dink net met hoeveel selfversekering jy kan ontspan, want jy ken jou perke. Jy kies verhoudings wat jou waardes en norme deel.

Die LOST model ondersteun jou ook met een van die grootste uitdagings in vandag se wêreld en dit is om jou finansiële lewe onvoorwaardelik te balanseer teenoor jou persoonlike verhoudings.

Die waarde van LOST vir jou lê in gebalanseerde selfbestuur en keuse bestuur met ander woorde in 'n gebalanseerde selfwaarde.

Die eenvoudsvorm van verhouding lê in die kuns van verhouding wat ons aanleer!

 

© Kopiereg LOST 2018. Alle Regte Voorbehou.
Geen artikel of foto mag gedupliseer of gepubliseer word sonder die toestemming van LOST.