Die Lost-Model Gratis Videos | Persoonlik

Persoonlik

 

Persoonlik deel 1


Ons gesels oor die eerste van drie lewensfases waarin ons onsself kan bevind. Fase een is opgedeel in ‘n periode wat ons identiteit ontwikkel tot puberteit en ons karakter ontwikkel tot volwassenheid. Gedurende ons identiteitsontwikkelingsfase ontwikkel ons selfvertroue. Selfvertroue is weliswaar nie genoeg om die aanslae van die lewe te trotseer nie, daarom is ons karakterontwikkelingsfase baie belangrik, want dit ontwikkel ons vermoë om ons oordeel te vertrou in besluitneming. Hoeveel volwassenes ken jy vandag wat sukkel met oordeelkundige besluitneming in verhoudings?

 

Persoonlik deel 2


Sover bekend bevind almal van ons onsself van tyd tot tyd in ‘n omgewing waar ons gebrek aan selfvertroue die oorhand kry! Hierdie video is `n kort samevatting van waar moontlike emosionele leemtes ontstaan het en wat ons daarvan weerhou om emosioneel onafhanklik te leef. Een van die duidelikste tekens wat `n gebrek aan oordeelsvermoë by ons bevestig is wanneer ons negatiewe uitsprake of kritiek van mense verpersoonlik. Indien ek myself nie emosioneel kan distansieer van ander individue se negatiewe opinies, invloed of optrede nie beheer so 'n individu my emosies en gemoed.

 

 

© Kopiereg LOST 2018. Alle Regte Voorbehou.
Geen artikel of foto mag gedupliseer of gepubliseer word sonder die toestemming van LOST.