Die Lost-Model Gratis Videos | Huwelik

Gratis Videos oor die Huwelik

 

Huwelik deel 1


Vryomteleef hanteer hier die hofmaak proses in fase 2 tussen ‘n man en ‘n vrou. Dit word beskryf as die tydperk wat ‘n man en ‘n vrou hulle identiteit deel met mekaar, m.a.w. hul deel hul selfwaarde geestelik, emosioneel, liggaamlik, sosiaal en finansieel. ‘n Man as rasionele wese sien die hofmaak proses heeltemal anders as die vrou wat ‘n emosionele wese is. Indien ons nie die samestelling tussen die manlike en vroulike wese kan onderskei nie, kan seks misverstaan word as iets wat moet instaan vir ‘n emosionele leemte, in plaas daarvan dat seks ‘n resultaat moet wees van die emosionele eenheid in die huwelik.

 

Huwelik deel 2


Deel twee hanteer die gebrek aan selfwaarde van die man en die vrou. Indien jy as man of as vrou in ‘n disfunksionele huis opgegroei het, loop jy ‘n groot risiko om nie effektief te kommunikeer nie a.g.v. jou moontlike onvermoë om gevoelens, behoeftes en/of emosies te kan uitdruk of verwoord. So ‘n individu neig daarna om eerder op sy/haar persoonlike vermoë (talente, intellek, posisie, title, finansiële vermoë) staat te maak in ‘n poging om verhoudings te stabiliseer. Sonder die verstaanbaarheid van verhouding is persoonlike vermoë gegrond in selfgesentreerdheid en baie skadelik vir die huwelik oor die langtermyn.

 

 

© Kopiereg LOST 2018. Alle Regte Voorbehou.
Geen artikel of foto mag gedupliseer of gepubliseer word sonder die toestemming van LOST.