Die Lost-Model Gratis Videos | Geestelik

Geestelik

 

Geestelik deel 1


Geestelik handel oor die God van verhouding en sy vermoë om Homself te vertrou. Dit handel nie net oor Sy selfvertroue nie, maar ook Sy vermoë om Sy eie oordeel te vertrou in besluitneming. Hy wil die emosionele verhoudings leemtes wat weens swak dissipline ontstaan het herstel en daarom leer Hy ons van geloof deur dissipline. Dissipline skep hoop. Sodoende vind ons sekuriteit daarin hoe om emosionele leemtes weens gebrekkige opvoedingsjare te herstel. God leer my, deur die voorbeeld in Jesus Christus, hoe om my karakter en oordeelsvermoë te vertrou sodat my verhoudingslewe energie wek in plaas van my emosioneel dreineer en geestelik lamlê.

 

Geestelik deel 2


Die alternatief tot my vermoë om my oordeel te vertrou in besluitneming is om te twyfel. Twyfel is die teenoorgestelde van geloof. Die bose wil ons in vrees dompel sodat ons nie ons oordeel in besluitneming vertrou nie. Hy weet dissipline het ‘n positiewe resultaat, maar swak dissipline weens twyfel of vrees het ‘n negatiewe resultaat. Twyfel beïnvloed ons gedrag teenoor die met wie ons in verhouding staan. Verhoudings wat ons wil balanseer op twyfel, dwing ons om later terug te val op ons persoonlike vermoëns. Persoonlike vermoë wat selfgesentreerd gelei word in ‘n verhouding baar emosionele eensaamheid en verhoog risiko van verslawende gedrag.

 

 

© Kopiereg LOST 2018. Alle Regte Voorbehou.
Geen artikel of foto mag gedupliseer of gepubliseer word sonder die toestemming van LOST.